WERKWIJZE

Nadat je de twee games gespeeld heb, ga je het volgende doen:
 • Je maakt een werkstuk of powerpoint over het middeleeuwse leven.


 • Je doet alsof jezelf een middeleeuwer bent en je beschrijft dat je inwoner van een middeleeuwse stad bent.


 • Wat eet en drinkt een middeleeuwer eigenlijk?
====================================================================
 • Bekijk de video's hieronder.

  Video: Ambachtslieden, trots op hun werk
Kies nu uit deze lijst een ambachtsgilde. Je doet alsof jij dit beroep uitoefent.
Heb je nog meer informatie nodig? Ga dan naar infobronnen bij deze webkwestie.
Vertel wat je maakt. Je bent ook lid van het gilde van je beroep. Leg uit wat een gilde is.

=====================================================================
 • Bekijk nu weer eerst de filmpjes hieronder.


Video: de markt als middelpunt van de stad

Video: Houten huizen in de Middeleeuwen


Video: Veilig wonen in de middeleeuwen

 • Beschrijf hoe op een gewone Middeleeuwse dag jouw stad er uit ziet. Noem een aantal belangrijke pleinen,, straten en gebouwen die je in bijna elke Middeleeuwse stad tegen komt.
  Welke grote gevaren lagen er op de loer in een Middeleeuwse stad?
  Heb je nog meer informatie nodig? Ga dan naar infobronnen bij deze webkwestie.
====================================================================

 • Ga naar de Middeleeuwen in het spel "Dieven in de tijd (klik hier). Ga naar het onderdeel "Ziek en gezond"
  Vertel ook over ziek zijn in de Middeleeuwen. Waarom werd men vaak ziek? Wat deed men er tegen?
  Heb je nog meer informatie nodig? Ga dan naar infobronnen bij deze webkwestie.


 • Ga naar de Middeleeuwen in het spel "Dieven in de tijd (klik hier)". Bezoek de herberg.
  Jij komt er als Middeleeuwer ook vaak. Waarom ga je er naar toe? Wat doe je er allemaal?
  Heb je nog meer informatie nodig? Ga dan naar infobronnen bij deze webkwestie.